כתה ד תכנית מספר 7

:מחלקת היונקים

מחלקת היונקים אינה הגדולה מבין המחלקות של בעלי החוליות, אך היא כוללת את המינים המפותחים ביותר מכל בעלי החיים בעולם, לרבות האדם

בתוכנית זו נלמד על התכונות המאפיינות את היונקים, נלמד על מגוון סביבות החיים והקשר לאדם

התכנית השבועית
משימת חובה מספר 1
משימת חובה מספר 2
משימת חובה מספר 3
Untitled Lesson
משימה 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
משימת בחירה 1
משימת בחירה 2
משימת בחירה 3

What's included

  • 11 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor