מעטפת האוויר קורס 6 לכתה ד

תכנית זו עוסקת באטמוספירה (מעטפת האוויר) של כדור הארץ

.אנחנו חיים בתוך האטמוספרה, אנחנו יכולים לחוש אותה, אך לא לראות אותה

.האטמוספרה היא מרכיב חשוב ביותר לקיומנו ולקיומם של היצורים החיים

.אנו נתמקד בהשפעת האדם על האטמוספרה ונחשף לפתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים לצמצום הנזק הסביבתי וכן נעסוק בתופעות מזג אוויר ובמדידתן

התכנית השבועית
משימה מספר אחד
משימה מספר שתים
משימה מספר 3
בניית תחנה מטאורולוגית
סרטון זיהום אוויר
חיים וקיימות
רוחות
מקורות זיהום- הכנת מצגת
אוטובוס מהלך

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor