צמחים תכנית מעודכנת מבנה-שכב ג

התכנית השבועית
מה הם אברי הצמח
מבנה הפרח
?מה התפתח מהפרח
הכר את העץ
חלקי העץ ביצירה
משימה באתר גלים
צבע מהטבע
אלבום פרחי בר
הכנת סלט פירות

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor