מים- מצבי צבירה

שכבת ד

בתכנית זו נעסוק בתכונות המשותפות לחומרים במצבי הצבירה השונים

נתמקד בשינויים במצבי הצבירה של החומר מים הנגרמים בעקבות קירור

.נלמד על המחזור המים בטבע

תכנית מספר 5 מצבי צבירה - מים
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
ממים לקרח
דגם של מחזור המים בטבע
כתבו שיר/סיפור בנושא מחזור המים
מכינים שלגון
תכנון מכונת משקאות
אתר אופק מחזור המים

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor