חשמל כתה ג כללי בטיחות

התכנית השבועית
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
עשרת הדברות לזהירות עם חשמל
סמל הזהירות
ארון החשמל
משחק המורס
?כיצד ציפורים אינן מתחשמלות
נאמני חסכון בחשמל

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor