מעטפת המים ומעטפת האוויר

השימוש במים כרוך בנזק סביבתי: זיהום מקורות מים, זיהום מים בשפכים ובחומרי דלק ודלדול מקורות מים

בתכנית זו נלמד על הדרכים לצמצום זיהום המים כמו: טיהור שפכים, הימנעות מהשלכת פסולת ומניעת דליפה של חומרי דלק וחומרים מסוכנים אחרים למים, אמצעים לשיפור איכות המים: חיטוי, סינון, מניעת זיהום

.אמצעים להגדלת כמות המים הזמינים: אגירה, טיהור שפכים, התפלה

.נאמץ התנהגויות להפחתת הנזק לסביבה

התכנית השבועית
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
שיקום נחל הירקון
משימה באופק
פתרונות למחסור המים
זיהום נחל
זריעת עננים
התו הכחול

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor