מגוון המינים

כתה ד

מגוון המינים

,בתכנית זו נבחן את השפעת האדם על מגוון המינים

,נכיר בעלי חיים בסכנת הכחדה

ודרכים לשמירה על בעלי החיים
תכנית מספר 8 מגוון המינים
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
?מה קרה לקיפוד הים
אמנה לשמירה על מגוון המינים
?בנייה על חוף הים..מה עושים
מנסחים ומסבירים
צייד אריות
כלבי הים
פרחי הבר
סרטוני בריינפופ אודות מגוון המינים
!!אתגר חשיבה

What's included

  • 13 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor