חומרים כתה ג

.הנושא הראשון בו נעסוק השנה במדעים הוא חומרים, תכונותיהם והשימושים בהם

אנו מוקפים בחומרים. הם נמצאים בכל מקום בסביבה. גם יצורים חיים וגם מרכיבים דוממים עשויים מחומרים

.החומרים יכולים להיות טבעיים או מלאכותיים

.בתוכנית זו נתמקד בהבדל בין חומר לחפץ ונדון במקורם של החומרים - מן החי ומן הדומם ובשימושם

תכנית בנושא חומרים
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
משימה באתר אופק
הכנת תפזורת
חידון מדעי
הכנת מצגת
חידון
משימה באופק

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor