בעירה

בתוכנית זו נעסוק בבעירה.

לבעירה דרושים שלושה תנאים: חומר בעיר, חימום עד הצתה וחמצן.

חומרים שאינם בוערים באש נקראים חומרים לא בעירים.

חומרים שבוערים באש נקראים חומרים בעירים.

חומרים בעירים שנדלקים בקלות נקראים חומרים דליקים

נלמד על כללי זהירות לשימוש באש וכיצד מכבים שריפות

?מה בוער
התנאים לבעירה
ניסוי- הדגמה על ידי המורה
כיצד שואלים שאלות
כללים למניעת שריפה
כיבוי שריפות
ציור בעזרת אור השמש
השריפה בכרמל
סרטון בבריינפופ
משימה באופק -ל"ג בעומר

What's included

  • 11 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor