אנרגיה

האדם ובעלי החיים מצליחים לנוע ממקום למקום בכוח השרירים שלהם חומרי הדלק הם מקורות האנרגיה להנעת כלי רכב ומכונות

בשבועות הקרובים נעסוק בנושא אנרגיה.

האדם ובעלי החיים מצליחים לנוע ממקום למקום בכוח השרירים שלהם.

כדי להפעיל את השרירים ולנוע , הם צריכים מזון. המזון הוא מקור האנרגיה של האדם.

כלי רכב נעים בכוח המנועים שלהם. כדי שכלי הרכב יוכלו לנוע הם צריכים דלק.

חומרי הדלק הם מקורות האנרגיה להנעת כלי רכב ומכונות.

לחומרי הדלק שימושים רבים: תאורה, בישול ,חימום, הפעלת מכונות והפקת חשמל.

בעבר מקורות האנרגיה ששמשו את האדם היו עץ, שעווה, שומן של בעלי חיים ושמן.

מקורות האנרגיה העיקריים המשמשים אותנו היום הם גז בישול, קורסין, סולר, בנזין,

מזוט ופחם.

התכנית השבועית
קריאת קטעי מידע ומענה על שאלות
משימה באתר אופק
כיצד שואלים שאלות
בעקבות הזהב השחור
פחם עץ
גז טבעי וגז בישול
חומרי בעירה
משחק הזכרון בנושא חומרי דלק
סרטון בבריינפופ
התפתחות הנר פעילות בסביבת ממשק
משחק מקוון

What's included

  • 12 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor