'מוליכות חום קורס 2 כתה ג

מאז ומתמיד חקרו בני האדם את החומרים שבסביבתם, למדו להכיר את תכנותיהם השונות

וניצלו תכונות אלה לתועלתם - להכנת מזון, לבוש, מחסה, כלי עבודה, כלי נשק ואפילו תכשיטים

בתוכנית זו נתמקד בתכונה הנקראת מוליכות חום

חומר המאפשר לחום לעבור דרכו במהירות נקרא מוליך חום טוב ואילו חומר שאינו מאפשר

את מעבר החום בקלות ובמהירות הוא מוליך חום גרוע או מְבַדד

התכנית השבועית
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
?באילו חומרים נשתמש
תכנון דגם
ניצול הידע על מוליכות חום
ניסוי בבלונים
סרטון ברינפופ
רגע חושבים

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor