השימוש שעושה האדם בצמחים

 Marco Schmidt [1]  התמונה צולמה על ידי

האדם מגדל צמחי תרבות לשימושים רבים: למאכל לייצור רהיטים, להכנת בגדים, לרקיחת תרופות ועוד...

בעזרת הטכנולוגיה האדם מספק לצמחי התרבות את צורכי הקיום הדרושים להם - מים וחומרים, אור, אוויר וטמפרטורה מתאימה - בחממות ובמשתלות.

בתכנית זו נעסוק גם בהשפעת האדם על הסביבה - פגיעה באזורי המחייה של הצמחים, ניצול בלתי מבוקר של צמחים ונחשף לפתרונות החברתיים לשמירה על הסביבה.ר

התכנית השבועית
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
משימת בחירה מספר 1
משימת בחירה מספר 2
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
בים לבן קבוצת שחורים קוטפת
?רוצה להיות מורה צעיר/ה
הכנת סרטון הסברה

What's included

  • 12 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor