תכנית שבועית במדעים חומרים

חומרים בחיינו והפעם חומרים מעורבבים

בעולמנו חומרים רבים. לפעמים אנו מערבבים חומרים או משתמשים בסוגים שונים של חומרים

?מהי תערובת

כאשר מערבבים שני חומרים שונים יחד, או יותר יוצרים תערובת

בתערובת כל חומר שומר על התכונות שלו

כאשר רוצים להפריד חומר מתוך תערובת, מחפשים תכונה המבדילה אותו משאר

החומרים. לתכונה כזו קוראים תכונה מבדילה

לדוגמה:סלט ירקות זו תערובת של עגבניה ומלפפון

כאשר רוצים להפריד את העגבניה

 מהתערובת בוחרים בתכונה מבדילה. במקרה הזה התכונה המבדילה היא צבע

ישנן תכונות מבדילות נוספות, כגון: מסיסות, גודל גרגיר, ציפה במים מגנטיות ועוד

Intended Audience: תלמידי כתה ג

תכנית שבועית פריסת הדפסה-טבלה מלאה
משימת חובה 1
משימת חובה 2
משימת חובה מספר 3
משימת בחירה מספר 1
משימת בחירה 2
משימת בחירה 3
משמת העשרה 1
משימת העשרה 2
משימת העשרה 3

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor