חומרים שכבת ג 10/2015

תכנית שבועית מספר 3

בתוכנית זו נלמד על תכונת המסיסות באמצעות התנסות בחקירה מדעית

נבדוק כיצד חומרים שונים מתנהגים כאשר מכניסים אותם למים

:ההמסה היא פעולה שמשתתפים בה שני חומרים

המֵמֵס בדרך כלל נוזל שבו ממיסים את החומר

והמומס שיכול להיות מוצק כמו סוכר או נוזל כמו כוהל או גז כמו פחמן דו-חמצני במשקה מוגז

חומר שאותו מבקשים להמֵס בנוזל

נעסוק במושג תמיסה - שזה התוצר המתקבל מהתמוססות

התמיסה חייבת להיות צלולה אך אינה חייבת להיות חסרת צבע

תכנית שבועית בנושא תכונות של חומרים
משימה מספר 1
משימה מספר 2
משימה מספר 3
ייצור אריחים
דוכן משקאות
ניסוי
מסיס ובלתי מסיס
אתגר חשיבה
? מי היה תומאס אדיסון

What's included

  • 10 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

ronithantis

Instructor